Varför du borde mäta radon hemma

Radon, en osynlig, luktfri gas, utgör en potentiell hälsorisk som endast kan upptäckas genom mätning. Det saknar färg och smak och är därför omöjligt att identifiera utan mätning. Att ignorera denna potentiella risk kan ha allvarliga konsekvenser, särskilt då radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, direkt efter rökning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beräknat att omkring 325 000 svenska bostäder har en radonhalt över den rekommenderade referensnivån på 200 bq/m³. Radon finns naturligt i marken över hela Sverige och tränger in i våra bostäder genom marken under eller runt bostaden, byggmaterialet och hushållsvattnet. Markradon utgör den huvudsakliga källan till radon i våra bostäder.

För att erhålla tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde är det mest effektivt att genomföra radonmätning under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst två månader. Med radonmätare från SWEDAC ackrediterade laboratorium kan du själv enkelt genomföra en ackrediterad långtidsmätning.

En radonmätning är särskilt nödvändig i följande fall:

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen genomfördes.
  • Vid genomförda renoveringar eller ombyggnationer.
  • Inför köp eller försäljning av en bostad.
  • Vid utbyte av ventilationssystem eller värmesystem.
  • Vid nybyggnation av ett hus.
  • Vid misstanke om radon.

Radonhalter som överstiger 200 Bq/m³ kräver omedelbara åtgärder. Vid förhöjda radonhalter är det avgörande att identifiera källan och implementera rätt åtgärder. Exempel på åtgärder innefattar förbättringar av ventilationssystemet, tätningsåtgärder eller isolering beroende på ursprunget. För att eliminera radon i hushållsvattnet kan en effektiv metod vara att lufta vattnet innan det når bostaden. Utöver de hälsoaspekter som en sanering medför, resulterar det ofta i en positiv påverkan på bostadens värde. Du investerar inte bara i en hälsosammare miljö utan förhöjer även värdet på din bostad.

I situationer där tiden är knapp, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett effektivt första steg. Resultaten är rådgivande men ger dig en värdefull indikation. Beställ hem radonmätare idag och säkra en trygg inomhusmiljö!

Relaterad information:
Radon messgerät

Total
0
Shares