Privata aktörer har nu möjlighet att etablera laddstolpar för elbilar

I takt med att allt fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger vi därför intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på stadens parkeringsplatser. 

Tidigare har allmän platsmark inte kunnat reserveras för enskilda ändamål som laddplatser men sedan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterat sin bedömning i frågan har Kalmar kommun nu valt att göra en annan tolkning. 

–  Under 2020 var 57 % av all nybilsförsäljning i Kalmar kommun fordon som helt eller delvis drivs med el. Så därför bedömer vi nu att laddning av el-fordon är ett gemensamt behov som vi kan reservera mark för, säger Robert Dahlström, enhetschef för mobilitetsenheten. 

Den som ansöker om att få sätta upp laddplatser står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Kommunen å sin sida ansvarar för, och bekostar, skyltning, sopning, snöröjning och parkeringsövervakning. För att få sätta upp laddare på kommunens mark måste laddaren vara öppen för alla. 

–  Vi har redan kontakt med intresserade aktörer och hoppas att det ska bli fler framöver. I det här första skedet erbjuder vi drygt 300 platser på olika ställen i Kalmar, så det finns fina möjligheter att hitta en plats som passar, säger Robert. 

Den som är intresserad har möjlighet att anmäla det på kalmar.se

Total
0
Shares