Passa på att göra en radonmätning hemma

För att säkerställa en sund och säker boendemiljö är det viktigt att genomföra en radonmätning. Den bästa perioden för sådana mätningar sträcker sig från oktober till april och bör pågå under minst 60 dagar för att ge ett tillförlitligt resultat. Med våra enkla mätpaket kan du själv utföra en långtidsmätning och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. 

Radon och risken för lungcancer

Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar avsevärt risken för att utveckla lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Den enda effektiva metoden för att upptäcka radon i din bostad är att utföra mätningar. 

Fastställt gränsvärde för radon

I bostäder och allmänna byggnader är det fastställda gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Så gör du en radonmätning

För att utföra en pålitlig radonmätning bör du beställa radondosor för långtidsmätning, vilket är det mest tillförlitliga sättet att mäta radon och få ett pålitligt årsmedelvärde. När du har fått hem dosorna placerar du dem enligt de medföljande instruktionerna i ditt hem. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej. Om resultatet visar sig vara inom de godkända gränserna har du bevis på en hälsosam boendemiljö. Om det däremot visar sig att du har radonhalter över gränsvärdet, är vi här för att ge dig råd och tips om hur du kan minska radonhalten. Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri och hälsosam boendemiljö. Beställ din radon mätning nu!

Radonmätning.se erbjuder prisvärda, pålitliga och ackrediterade radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Total
0
Shares