Kalmar är årets miljöbästa kommun

I år står Kalmar kommun som vinnare i tidningen Aktuell Hållbarhets rankning ”Miljöbästa kommun”. Rankningen mäter kommuners aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet och är en av de mest omfattande årliga undersökningar som genomförs om kommuners miljöarbete. Kalmar kommun är bäst i kategorin ”mindre städer/tätorter”.

– Självklart är vi både glada och stolta över att Kalmar kommun återigen blivit miljöbästa kommun. Vi har under flera år legat i topp vilket visar att vi arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågorna, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kalmar kommun har under många år haft ett gediget miljöarbete med högt uppsatta mål. Den trenden fortsätter och kommunen är nu en av 23 utsedda kommuner som arbetar för att vara klimatneutrala år 2030. Kommunens Vatten- och miljönämnd har ytterligare drivit på miljöfrågorna det senaste åren. Bland annat införs en miljöpeng som föreningar kan söka för miljöförbättrande åtgärder i sin närmiljö. En klimatväxling har införts där parkeringsavgifter subventionerar bussbiljetter. De senaste åren har ett antal styrande dokument tagits fram som ska visa hur mål ska realiseras: Handlingsplan för en fossilbränslefri kommun 2030, Handlingsplan för God vattenstatus, Klimatanpassningsplan samt Översiktsplan.

– Det jag är extra stolt över är det samarbete med lantbruket som vi har byggt upp under många år och där vi gemensamt har jobbat för mer produktion och distribution av biogas, uppfångst av näringsämnen i våtmarker för ett renare Östersjön samt fokus på livsmedel som är närproducerat och ekologiskt. Det är också skönt att vi nu har en klimatanpassningsplan på plats för att säkra stadens framtid. säger Anna Thore (S), ordförande Kalmar kommuns Vatten- och miljönämnd.

Om rankningen Miljöbästa kommun

Rankningen består av en nyligen genomförd enkät samt på aktuell data från elva andra källor, bland andra statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, Statistiska centralbyrån, Kolada och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Sedan 2019 är det möjligt att vinna rankningen i de olika SKR-kategorierna: storstäder och storstadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större stad, mindre städer/tätorter samt landsbygdskommuner.

Total
0
Shares