59-miljonerssatsning på medarbetare inom äldreomsorgen

Kommunens omsorgsnämnd har beslutat att tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd lansera ett Tillsammans-paket, som innebär 59 miljoner kronor för en ännu bättre äldreomsorg i kommunen. Satsningen är en del i arbetet med att bli topp 30 på äldreomsorg i Sverige. 

– Det här är arbetsmiljösatsning ”på riktigt”. Förra året tog vi bort delade turer. Nu höjer vi bemanningen i äldreomsorgen med nästan 60 medarbetare. Det gör skillnad för både medarbetare och omsorgstagare, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden. 

Den nya satsningen sker som riktade insatser 2022–23 inom hälso- och sjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt arbetsmiljö. 

Satsningen finansieras genom kommunen och statsbidrag. Det sistnämnda får kommunen tack vare sitt arbete med att kraftigt minska andelen timanställda i omsorgen och att öka andelen sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden 

Tillsammans-paketets åtgärder: 

  • Förstärkta hälso- och sjukvårdsresurser inklusive två nya sjuksköterskor för att möta ett ökat vårdbehov. 2 500 000 kronor
  • Bättre förutsättningar för landsbygdens hemtjänst som har längre körsträckor. 1 700 000 kronor 2022
  • Mer kvalitetstid och införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 500 000 kronor 2022 och 3 100 000 kronor 2023
  • Två nya enhetschefer inom sociala omsorg för att förbättra chefernas arbetsmiljö. 2 000 000 kronor
  • KLIRA (Kalmar kommuns lärande för inspiration) - reflektionsprojekt och återhämtning för vårdens och omsorgens medarbetare. 2 800 000 kronor 2022
  • Fria arbetsskor för medarbetare. 2 500 000 kronor
  • Extra resurser till enheter som har haft en hög korttidsfrånvaro på grund av pandemin. 3 500 000 kronor
  • Förstärkning av korttidsverksamheten med en successiv utökning med tio nya korttidsplatser. 2 000 000 kronor
  • Möjlighet till ändrade nattscheman på vård- och omsorgsboenden och i hemtjänst. Från 9-timmars till 10-timmarsnätter i schemat. 7 000 000 kronor
  • Förstärkt grundbemanning vid vård- och omsorgsboende inklusive korttid. 31 900 000 kronor
Total
0
Shares