100 nya parkeringsplatser på Barlastholmen

Den nya parkeringplatsens placering

Den 3 juni öppnar Kalmar kommun en parkering på Barlastholmen. Ytan som ska användas är samma yta där ett framtida mobilitetshus kan komma att byggas. Parkeringen kommer ha cirka 100 platser. 

I dagsläget är detaljplanen för ett nytt mobilitetshus på Barlastholmen antagen, men inget beslut om att starta byggnationen är fattat. Tills vidare upplåts alltså den tomma asfaltsytan till en mer tillfällig parkeringsplats.

– Det här nya parkeringen utgör inte bara ett vitalt tillskott till antalet parkeringsplatser i centrala Kalmar, vilket är bra för Kvarnholmens utveckling. Användningen av parkeringsplatsen ger också en indikation på intresset för och behovet av ett framtida mobilitetshus på samma plats, säger Robert Dahlström, mobilitetschef på Kalmar kommun.

På den nya parkeringsplatsen kommer man kunna stå max 24 timmar. Taxan är densamma som på Kvarnholmens övriga gröna zoner, främst riktat till arbetspendlare, med 7 kronor/timme eller 30 kronor/dygn. Senare i höst kan parkeringen, om kommunfullmäktige så beslutar, komma att bli en pendlarparkering med avgift på fem kronor i timmen eller tio kronor per dygn.

Total
0
Shares